Matrans S.A.

Krańcowa 4, Starachowice 27-200 

NIP: 6640000236

1 + 4 =

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MATRANS S.A. ul. Krańcowa 4 27-200 Starachowice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2100951.2966664913!2d17.289938717589038!3d52.2995164952707!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4718140f943c743d%3A0xced0c74a7c84e1f0!2sKra%C5%84cowa+4%2C+27-200+Starachowice!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1505146691386" width="1700" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>